การเพิ่มรูปภาพในบล็อก

การเพิ่มรูปภาพในบล็อกกาซีน ทำได้โดยคลิกไอค่อน "แทรก/แก้ไข รูปภาพ" (สัญลักษณ์รูปภูเขาและพระอาทิตย์)

เว็บจะเปิดหน้าต่างคุณสมบัติของ รูปภาพ คลิกที่ปุ่ม "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด" เพื่ออัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ (1) เลือกเมนู Upload ทางซ้ามมือ (2) กดปุ่ม "เรียกดู" เพื่อเลือกไฟล์ (3) กดปุ่ม Upload เพื่อส่งไฟล์เข้าบล็อก

หลังจากคลิกเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว รูปภาพที่เลือกจะแสดงผลอยู่ในช่องหน้าเอกสารตัวอย่าง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อส่งรูปไปที่ช่องพิมพ์ข้อความ รวมกับตัวอักษรอื่นๆ