คุณธรรมอยู่ในผงฝุ่นบนทางเดินเล็กๆ

 

จำนวนนวนเท่าไหร่กันสุเหร่าในผืนแผ่นดินนี้

จำนวนเท่าไหร่กันวัดในผืนแผ่นดินเดียวกันนี้

สถิติของนักบวช

สถิติของเหล่าผู้เข้าโรงเรียนสอนศาสนา

สถิติของเหล่านักเผยแผ่

จำนวนเหล่านั้นล่องลอยอยู่บนตัวเลข

ปล่อยให้เสียงสบถถ่มถุยของอาชญากรต่างๆ ก้องดัง

บนสัญชาตญาณดั้งเดิมบรรพกาล

เหล่านักบวชทั้งหลายแห่ทึ้งสมณะศํกดิ์

เหล่าอิหม่ามไต่เต้าคลืบหาเกียรติบนโลกดุนยา

อา...

คุณธรรมหมกตัวเร้นอยู่ในผงฝุ่นบนทางเดินเล็กๆ

ที่ใครๆ ไม่อยากออกไปเดินย่ำ

โลกยังคงปลดปล่อยเหล่านางละครผ่านดาวเทียม

โลกยังคงสร้างเปลือกหุ้มห่อตัวเองไม่สิ้นสุด

นางละครทั้งหลายแฝงอยู่ในกายเหล่าลูกๆ ของเรา

หัวใจทั้งหลายปิดดาลประตูอยุ่ในที่คุมขัง

เต้นเร่าอยู่ในบทเพลงของเหล่าเทวทูตจอมปลอม

หัวใจทั้งหลายเต้นเร่าอยู่ในบทเพลงที่ไม่มีบทจบ

อา...

 

ปราชญ์   อันดามัน