คน ทำงานเครือข่ายเพื่อผู้บริโภค

สวัสดี ค่ะ

         นักข่าวพลเมือง(ชลฯ) ได้มาร่วมเวที ผลิตการเขียนข่าว การทำสื่อ เพื่อทำงานเพื่อผู้บริโภค ผู้ใด  มี และ ยังไม่มี หากท่านมี ปัญหา ประเด็นเพื่อผู้บริโภค ดปรดนำเสนอมาที่นี่ เพื่อร่วมนำเสนอต่อเวที สาธารณะ ต่อไป

                    อนุโมทนา.....สาธุ