เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยการต้านรัฐประหารอย่างมีสุขภาวะ

 แดง ใบเตย

กระผมชื่อนายแดง ใบเตย เป็นผู้อ่านเว็บไซต์บลอกกาซีนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ และชอบอ่านข่าวขององค์กรภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สสส.
 
กระผมมีแนวคิดที่จะเสนอโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยการต้านรัฐประหารอย่างมีสุขภาวะ”โดยลักษณะการดำเนินการของโครงการมีข้อเดียว คือ
 
1.ติดกล้องหน้าหน่วยงานทางการทหารทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและจังหวีดที่สำคัญ และวางระบบการถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมงออกอากาศทางจานไทยคม C แบนด์ (จานดำ) และเว็บไซต์ www.coupwatch.org เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกองทัพ
 
ทั้งนี้อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องให้เร่งนำข้อเสนอของกระผมไปบูรณาการปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยไม่เข้าใจผิดทหาร หรือเมื่อทหารจะทำรัฐประหารจริงๆ ประชาชนก็จะได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน อย่างมีสุขภาวะ ไม่หวาดระแวงและหลงเชื่อกับข่าวลือใดๆ
 
ครับ.