แนะนำตัวเอง

 

ตัวฉันชื่อ สุปราณี พงศ์ตานี

ขณะนี้กำลังอบรมนักข่าวคุ้มครองสิทธิอยู่ที่ค่ายนักข่าวพลเมือง