น้ำท่วมใหญ่ สัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ (3)

 


 

เขตอุตสาหกรรม 5 แห่ง
ที่อยุธยาถูกน้ำท่วม มูลค่าลงทุนหลายแสนล้านบาท ตามลำดับดังนี้
1.นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหนัง ฯลฯ มูลค่าลงทุน 9,472 ล้านบาท คนงาน 14,000 คน โรงงาน 48 โรง พื้นที่ 2,050 ไร่
2.ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ฯลฯ มูลค่าลงทุน 58,000 ล้านบาท คนงาน 90,000 คน โรงงาน 183 โรง พื้นที่ 12,000 ไร่
3.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมฯ โรงงาน 143 โรง มูลค่าลงทุน 64,000 ล้านบาท คนงาน 55,000 คน พื้นที่ 2,400 ไร่
4.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โรงงาน 109 โรง มูลค่าลงทุน 60,000 ล้านบาท คนงาน 60,000 คน พื้นที่ 1,962 ไร่
5.เขตประกอบอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ฯ โรงงาน 99 โรง  มูลค่าลงทุน 11,000 ล้านบาท คนงาน 6,000 คน พื้นที่ 130 ไร่
 
นิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออก
จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา มี 7 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมเกดเวย์ ซิตี้  นิคมอุตสาหกรรมเวโกร์ก ฯลฯ รวมมูลค่าลงทุน 417,633 ล้านบาท คนงาน 202,275 คน โรงงาน 1,178 โรง
 
จังหวัดปทุมธานี
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร มูลค่าลงทุน 100,000 ล้านบาท คนงาน 1801,000 คน โรงงาน 227 โรง พื้นที่ 8,000 ไร่

เป็นที่น่าสังเกต นิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวญี่ปุ่น โจทย์ที่ตามมาคือ รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไร ทราบว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาครอบคลุมทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 350
,000 ล้านบาทแล้ว
 
 

 

ความเห็น

"ตถาตา" จ้า อ้ายถนอมรักฯ

"ตถาตา" จ้า อ้ายถนอมรักฯ

แม้น้ำท่วม ทั่วแคว้น

แม้น้ำท่วม ทั่วแคว้น กี่แสนล้าน
ปล่อยท่วมบ้าน ท่วมท้อง ทุ่งห้องหอ
เหล่าผักบุ้ง โหรงเหรง ร้องเพลงรอ
โรงสุรา เว้นไว้หนอ อย่าท่วมเลย