บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
18 ต.ค. 2018 - 13:50
  สิ่งที่ยังยืนยันว่า คนจีนยังมีรากเหง้าอยู่ คือ พิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน และเช็งเม้ง  แต่สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ...
streetlawyer's picture
12 ต.ค. 2018 - 01:51
อินเตอร์เน็ตและผลสะเทือนต่อปริมณฑลทางกฎหมาย รัฐแต่ละรัฐมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับสังคมและประชาชนภายในรัฐ...
hulaohmmy's picture
10 ต.ค. 2018 - 16:18
นรุตม์ เจริญศรีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น (Mekong-Japan Summit) ครั้งที่ 10...
Althusser1993's picture
9 ต.ค. 2018 - 13:54
  มาร์กซิสม์ 101 – ความคิดปฏิวัติของคาร์ล มาร์กซ์ (Marxism 101 – The revolutionary ideas of Karl Marx) By Alan Woods. Translated by Jakkapon P.  
streetlawyer's picture
8 ต.ค. 2018 - 02:57
กฎหมายไซเบอร์กับสังคมดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้โลกไซเบอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม...
misteramerican's picture
6 ต.ค. 2018 - 00:23
              ระหว่างที่ผมกำลังนั่งเขียนต้นฉบับอยู่ตอนนี้ภาพยนตร์ซอมบี้ทุนต่ำเรื่องใหม่จากเกาะญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า One Cut of the dead...
thanon's picture
5 ต.ค. 2018 - 15:18
ระบบการศึกษา โอกาสอันเท่าเทียม และ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์บทวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใน 2 ยุค  โดย วิจิตร ประพงษ์
thanon's picture
5 ต.ค. 2018 - 15:08
  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน : ฤาจะสยบยอมต่อความไม่เท่าเทียมไปตลอดกาล  โดย วิจิตร ประพงษ์  
thanon's picture
3 ต.ค. 2018 - 00:54
คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือทุนโอดอส (...

Pages