บล็อกกาซีน ประชาไท

nisitreview's picture
11 ธ.ค. 2017 - 20:38
ภาพวาดท่านรพินทรนาถ ฐากูร ระบายด้วยสีธรรมชาติ เพื่อประกอบหนังสือ ชาตินิยม ฝีมือของ สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ นักศึกษาจิตรกรรม แห่งศานตินิเกตัน   ปกรณ์...
fookch's picture
11 ธ.ค. 2017 - 19:17
 * ตัวเลขเป็นหน่วย %    - สวีเดน 1.ภาษีที่เก็บจากกำไรของบริษัท (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

Pages