บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
16 ธ.ค. 2018 - 12:34
4.ความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                   ...
streetlawyer's picture
15 ธ.ค. 2018 - 12:16
Internet Communication             ปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...
misteramerican's picture
13 ธ.ค. 2018 - 22:31
            "วิญญาณคือ ความทรงจำที่ตกค้าง ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือเลวร้าย มันจะยังคงอยู่และปรากฏขึ้นเสมอ"
streetlawyer's picture
26 พ.ย. 2018 - 16:03
มาตรการรัดเข็มขัด (Austerity) หรือ นโยบายที่มีแนวโน้มปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหรือเพิ่มการจัดเก็บภาษีควบคู่ไปด้วย  ...
streetlawyer's picture
24 พ.ย. 2018 - 16:18
6. ต่อสู้กับอาชญากรรม             ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ทางผู้พัฒนาและจัดวางจำหน่ายเกม GTA V และ GTA V online ต้องเผชิญนั้น...
streetlawyer's picture
21 พ.ย. 2018 - 12:31
3.การกำกับดูแล
streetlawyer's picture
20 พ.ย. 2018 - 13:34
บทนำ             การมีชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการทนทุกข์ทรมานให้ถึงที่สุด...
Althusser1993's picture
19 พ.ย. 2018 - 13:46
  25 คำถาม-คำตอบว่าด้วยคอมมิวนิสม์ (The Principles of Communism) By Frederick Engels. Translated by Jakkapon P.   - 1 - คอมมิวนิสม์คืออะไร?...
Althusser1993's picture
18 พ.ย. 2018 - 22:50
  การปฏิวัติที่คัดง้าง ‘งานว่าด้วยทุน’ The Revolution against ‘capital’ By Antonio Gramsci [1917] Translated by Jakkapon P.  
yukti mukdawijitra's picture
18 พ.ย. 2018 - 21:07
มีวันหนึ่ง อาจารย์อคินเดินคุยอยู่กับอาจารย์ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่ง ผมเดินตามทั้งสองท่านมาข้างหลังอย่างที่ทั้งสองท่านรู้ตัวดี...

Pages