บล็อกของ Atthasit Muangin

ติวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์แบบสลิ่ม (พร้อมเฉลย)

                  

 

ข้อสอบกลางภาควิชารัฐศาสตร์แบบสลิ่ม รหัส 11112

 

ตกลงโจเซฟ สตาลินชั่วร้ายขนาดไหน ?

 
 
บทความนี้แปลมาจาก "มุมมองที่มีต่อสตาลิน : อดีตและอนาคต" (Depictions of Stalin: The Past and the Future )
 

เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 5)

 

 

1.บวรศักดิ์ อุวรรณโณคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญของตนนั้นเป็น

 

ซิมโฟนีหมายเลข 7 ของเบโธเฟน: บทเพลงแห่งความเมา

 
 
บทความต่อไปนี้บางส่วนเอามาจากบทความของคุณเดวิด เบอร์นาร์ด จาก http://www.chambersymphony.com/ 
 
 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Atthasit Muangin