บล็อกของ Atthasit Muangin

เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 6)

1.  รัฐไทยคิดว่าตัวเองเปรียบได้ดัง

 

      

(10  ประเทศที่ฉ้อราษฎรบังหลวงน้อยที่สุดในโลก)

 

The Ugly American: ชาวอเมริกันผู้น่าเกลียดและเมืองสารขัณฑ์

 สหรัฐอเมริกาต้นทศวรรษที่ 60 ถือได้ว่าอยู่ในช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของสงครามเย็นนั้นคือวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา (Cuban Missile Crisis) ที่รัฐบาลฟีเดล คาสโตรยินยอมให้สหภาพโซเวียตนำขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์มาตั้งไว้ในคิวบาเมื่อปี 1962 จนนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่าง 2 ม

ติวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์แบบสลิ่ม (พร้อมเฉลย)

                  

 

ข้อสอบกลางภาควิชารัฐศาสตร์แบบสลิ่ม รหัส 11112

 

ตกลงโจเซฟ สตาลินชั่วร้ายขนาดไหน ?

 
 
บทความนี้แปลมาจาก "มุมมองที่มีต่อสตาลิน : อดีตและอนาคต" (Depictions of Stalin: The Past and the Future )
 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Atthasit Muangin