รายชื่อและสถานะของบุคคลที่ถูก คสช. ควบคุมตัว หรือเรียกให้รายงานตัว

เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ถูกควบคุมตัว หรือ เรียกให้รายงานตัวโดย คสช. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว หรือ เรียกให้รายงานตัวโดย คสช. ในระดับภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกาศเรียกจากส่วนกลาง มาที่แบบฟอร์มด้านล่างนี

รายชื่อและสถานะของผู้ที่ถูกควบคุมตัว หรือ เรียกให้ไปรายงานตัวในขณะนี้ สามารถติดตามได้ ที่นี่

 

รายชื่อและสถานะของบุคคลที่ถูก คสช. ควบคุมตัว หรือเรียกให้รายงานตัว

เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ถูกควบคุมตัว หรือ เรียกให้รายงานตัวโดย คสช. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว หรือ เรียกให้รายงานตัวโดย คสช. ในระดับภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกาศเรียกจากส่วนกลาง มาที่แบบฟอร์มด้านล่างนี