gadfly's picture
อคติล้วนๆ ไม่ต้องถามหลักการ ไม่ต้องหาเหตุผล ชอบก็ชม ไม่ชอบก็ด่า ไม่ว่าอะไร

บล็อกของ gadfly

ปากหมาหาเรื่อง: ฝัน

5 March, 2015 - 10:11 -- gadfly

เมื่อคืนผมไม่ได้ดื่มเหล้า เลยเกิดอาการตาสว่าง ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะหลับ และกว่าจะหลับก็ปาเข้าไปเกินตีสาม 
.
หลับแล้วก็ยังฝันต่ออีก
.

ปากหมาหาเรื่อง: โอกาสทางการศึกษากับ กม.อาญา มาตรา 112

23 February, 2015 - 09:28 -- gadfly

เมื่อคิดถึงเรื่องโอกาสทางการศึกษา ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม กม.อาญา มาตรา 112

ผมคิดถึงนักศึกษาสองคน

คนหนึ่งเรียนอยู่ ม.เทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีสุดท้าย เขาชื่ออัครเดช ชื่อเล่นว่า เค

ปากหมาหาเรื่อง: แหย่....ตุ๊ด

21 January, 2015 - 10:09 -- gadfly

อ่านข้อถกเถียงในประเด็นเรื่องฟรีสปีช เฮทสปีช ความรุนแรง เสรีภาพในการแสดงออก ฯลฯ ของบรรดาปัญญาชนมากมาย แต่ใจกลับย้อนคิดถึงเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจไม่เกี่ยวไม่ข้องกับเหตุการณ์ข้างต้นเลย ก็เลยลองยกมา

ปากหมาหาเรื่อง: ว่าด้วยเรื่องของ'พ่อ'

5 December, 2014 - 15:01 -- gadfly

โหนกระแสเทศกาลวันพ่อ รวบรวมบันทึกความทรงจำที่มีเกี่ยวกับพ่อ และความพยายามในการต่อสู้รักษาความทรงจำของปัจเจกบุคคลที่มีต่อ 'พ่อ'

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ gadfly