gadfly's picture
อคติล้วนๆ ไม่ต้องถามหลักการ ไม่ต้องหาเหตุผล ชอบก็ชม ไม่ชอบก็ด่า ไม่ว่าอะไร

บล็อกของ gadfly

ปากหมาหาเรื่อง: ว่าด้วยเรื่องของ'พ่อ'

5 December, 2014 - 15:01 -- gadfly

โหนกระแสเทศกาลวันพ่อ รวบรวมบันทึกความทรงจำที่มีเกี่ยวกับพ่อ และความพยายามในการต่อสู้รักษาความทรงจำของปัจเจกบุคคลที่มีต่อ 'พ่อ'

เกรียงไกร คำน้อย: เหยื่อกระสุนทหาร บ่ายวันที่ 10 เมษา

13 July, 2014 - 07:47 -- gadfly

กูเกลียดคนที่มึงรัก : กูรักคนที่มึงเกลียด

13 January, 2014 - 16:43 -- gadfly

ยิ่งปิดนานยิ่งชิบหาย เพราะคุณลุงกำนันฯไม่ได้ทุบหม้อข้าวเฉพาะกองทัพศรีวิชัยของคุณลุงเท่านั้น แต่ดันเสือกทุบหม้อ ชาม ราม ไห ชาวบ้านชาวช่องเขามากระจัดกระจายรายทาง  

"ไม้เท้าของนักสันติวิธี"

24 March, 2013 - 21:06 -- gadfly

คูน เพธิโส:คนยากใจใหญ่แห่งดงด่านขี้

30 May, 2011 - 15:31 -- gadfly

ภาพชายชราเลือดอาบศีรษะ มีหญิงชาวบ้านกรีดร้องเข้าประคองยังติดตาผม

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ gadfly