gadfly's picture
อคติล้วนๆ ไม่ต้องถามหลักการ ไม่ต้องหาเหตุผล ชอบก็ชม ไม่ชอบก็ด่า ไม่ว่าอะไร

บล็อกของ gadfly

เกรียงไกร คำน้อย: เหยื่อกระสุนทหาร บ่ายวันที่ 10 เมษา

13 July, 2014 - 07:47 -- gadfly

กูเกลียดคนที่มึงรัก : กูรักคนที่มึงเกลียด

13 January, 2014 - 16:43 -- gadfly

ยิ่งปิดนานยิ่งชิบหาย เพราะคุณลุงกำนันฯไม่ได้ทุบหม้อข้าวเฉพาะกองทัพศรีวิชัยของคุณลุงเท่านั้น แต่ดันเสือกทุบหม้อ ชาม ราม ไห ชาวบ้านชาวช่องเขามากระจัดกระจายรายทาง  

"ไม้เท้าของนักสันติวิธี"

24 March, 2013 - 21:06 -- gadfly

คูน เพธิโส:คนยากใจใหญ่แห่งดงด่านขี้

30 May, 2011 - 15:31 -- gadfly

ภาพชายชราเลือดอาบศีรษะ มีหญิงชาวบ้านกรีดร้องเข้าประคองยังติดตาผม

มหาภารตยุทธของเลขาฯ ครป.

16 August, 2010 - 12:24 -- gadfly

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ gadfly