บล็อกของ misc IT

FYI: เมื่อ Truemove และ GSM 1800 หมดสัมปทาน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ลูกค้าต้องทำอย่างไร ??

สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสัญญาสัมปทาน การให้สิทธิในการให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือบนคลื่นความถี่ 1800 MHz (เมกกะเฮิร์ส) ก็อาจจะไม่ทราบว่า สิทธิการใช้งาน (สัมปาน) ที่ กสท.โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom  ได้มอบให้กับ TrueMove (สมัยที่ยังเป็น TrueMove ไม่ H หรือ TA Orange เดิม) และ Digital PCN1800 (GSM 1800) จะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ CAT ได้มีสัญญาสัมปทานกับ DTAC ด้วยเช่นกัน แต่จะครบกำหนออายุสัมปทาน ในปี 2561 (ในอีก 5 ปี)

Subscribe to RSS - บล็อกของ misc IT