saengdao's picture

เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต

น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา

ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ

เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.

...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...

แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา

ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”

บล็อกของ saengdao

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : รำลึกพญาอินทรีย์แห่งคคนานต์

( ) _ วันชื่นคืนสุข : ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓

 

 

@ ตั้งใจ เต็มที่ไปงานกิจกรรม “มกราคม อำลารงค์ วงษ์สวรรค์“ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมจัดตั้งแต่ ๙ มกราคม ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม ?

 

(โคลงอิสรา)

 

@ ครา คนเรียนรู้โลก แจ่มชัด

โลก ย่อมรักรึงรัด มนุษย์จ้อย

โลกธรรมชาติชีวิต วางจัด แจ่มแจ้ง แล้วเนอ

เพียงแต่มวลมนุษย์น้อย จักตรัสรู้ ฉันใด ? @

ฮาขอด่า...คิง ไอ้พวกสัตว์มนุษย์...คนมั้งว่ะ

@ ไอ้เหี้ย … ไอ้ห่า… ไอ้ควาย ไอ้ ชาติหมา ฯลฯ” เสียงคำด่านี้ เราได้ยินมานมนาน จากอารมณ์ และ ปาก ของสัตว์มนุษย์ที่เรียกว่า… ค น

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : ปี ใ ห ม่ - ปี แ ห่ ง ชั ย


 

@ * " หะหาย กระต่ายเต้น ชมจันทร์
มันบ่เจียมตัวมัน ต่ำต้อย
นกยูงหากกระสันต์ ถึงเมฆ
มันบ่เจียมตัวน้อย ต่ำต้อย เดียรฉาน ฯ"

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : ฉั น จะ ไ ม่ ชี้ นิ้ ว บ อ ก ใ ค ร ใ ห้ ฆ่า สั ตว์ อี ก แ ล้ ว!!!


 

สา ย ล ม บ่า ย แห่งฤดูหนาวโชยพลิ้ว ณ บ้านชายทุ่งที่ ฉั น พำนักอยู่
ฉั นนั่งเขียนหนังสือท่ามกลางทุ่งฟ้ากว้าง แมลงปอสีน้ำตาลตัวเล็กพริ้มปีกบางหาอาหาร นกแซงแซวหางบ่วงสีดำบินผ่านหน้าฉั นไป
ดีใจเพราะไม่ได้เห็นเธอนานแล้ว นับตั้งแต่บ้านดินของฉั นถูกแลกเปลี่ยนไปเป็นการสร้างสนามกอล์ฟแทน เมื่อก่อนนี้ที่บ้านดินขง ฉั น มีนกแซงแซวมาก มีมาเป็น คู่ คู่

แ ส ง สี เ สี ย ง

 

@ แสงเสียงแสร้งสาดซ้ำ หลงเสียว

คายคาคมหญ้าเรียว สั่นสร้าน

คานขื่อคายยวยเหนียว สะทกอยู่

เยี่ยมเหมันต์โฉบบ้าน หวั่นแสร้งแสลงเสียว ฯ

 

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : ณ ที่มีแม่พระธรรมชาติฉายแสง


 

( ) ตะ วั น รุ่ ง


@
เช้า ต รู่ ตื่นขึ้นมา พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาทักทายมนุษยชาติ ... วันนี้ ฉั น ตั้งใจนั่งทอดหุ่ยที่ชานบ้านไม้ชายทุ่ง ยลชมแสงตะวัน และ นกกาพริ้วปีกโบยบินออกหากิน ทางทิศตะวันออก

 

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : คื อ โ ล ก สี งา ม

 

* ( 1 ) ปุ จ ฉ า
ปากกานี้สีอะไร ?
ปากกา แ ด ง   -   สี เ ห ลื อ ง
สีนอก หรือ สีใน ?
ไว้เน้นคำที่ แ ต ก ต่า ง
... ความคิดนี้ สีอะไร ?
ดวงใจตอบ ... ขาว      เทา      ดำ
 

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : โอบกอดแม่ตราบนิรันดร์

( 1 ) โ อ บ ก อ ด แ ม่

@ ริ น ริ น ล่ อ ง ไ ห ล
ข อ ง -โ ข ง แ ม่ยิ่งใหญ่ ง ด งา ม นั ก
แ ม่ แ ห่ ง ลูก - แ ม่ แ ห่ ง โ ลก ... ประจักษ์
แ ม่ รั ก ลู ก เกื้อชีพ เสมอมา
- - -

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao