saengdao's picture

เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต

น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา

ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ

เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.

...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...

แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา

ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”

บล็อกของ saengdao

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : 'ผีเสื้อจีบด่ำดื่มผสมพันธุ์' - 'ขาตั้ง AND ไฟเลี้ยว'

( 1 ) พ ลิ้ ว โ ผ แ ล โ อ บ ก อ ด

อรุณรุ่ง ฉันนั่งใต้ร่มไม้มะม่วง ณ ที่นี่มีต้นไม้พันธุ์ไม้หลากหลาย ฯลฯ
ทั้งไม้ดอก ไม้แดก ( หมานถึงกินได้ ) เช่น มะม่วง มะปราง ลิ้นจี่
ตาขบ ฯลฯ ที่นี่ ถือว่า เป็นป่าในเมือง มีความร่มรื่น มี นก หนู
แมลง กระรอก ผีเสื้อ แมลงปอ กบ เขียด ปาด อึ่งอ่าง
คางคก และไก่แจ้ ฯลฯ ขณะฉันเดินออกกำลังกาย รับแสงตะวันยามเช้า
ไก่แจ้หลายตัวก็เริงรำย่ำย่างมาหาฉัน ฉันรู้ว่าเขาต้องการอะไร
ฉันรีบเดินไปเอาข้าวสาร ณ บ้าน - ร้านนี้ มาโปรยปรายให้พวกเธอ

บ้ า น - ร้านนี้ล้อมรอบไปด้วย ตึก คอนโด ด้านทิศตะวันออก กำลังสร้าง ตึก คอนโด ฉันคำนวณความสูงไม่ต่ำกว่าสิบชั้น...

โอ้ ...นกกระจอกมาแล้ว ฉันต้องเดินไปเอาข้าวสารให้พวกเธออีก โปรยปรายให้นกเขาด้วย

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ ; "เพลงรัก" อำลา "เพลงรบ"

20080613

*1  เรียวนิ้ว บรรเลง เพลง บลูส์ กีร์ต้า
     เรียวปาก พริ้ม ฮาร์โมนิการ์ขับขาน

*2  กลอง บองโก้ บรรเลง เพลงรัก ฉ่ำชื่นบาน
     โอบกอดโลก สุข สราญย์เบิกบาน ชีวี
     สาก มือ นิ้ว ด้าน  ด้าน เหนี่ยว ไกปืน
      ผงาดยืน สาดกระสุนใส่ ในทุกที่

*3  ระเบิดบาป กระสุนบ้า ณ เพลานี้
      ถล่มโลก ให้ป่นปี้ ด้วย ไ ฟ ส ง ค ร า ม

*4   เธอ “ผิวปากเป็นบทเพลงแห่งความคิดถึง”
      เพราะรักจึงจิตวิญญาณ – หัวใจ มิอาจห้าม
      เพลงสะล้อซอซึง – ขลุ่ย-แคน-ไวโอลิน... พริ้มพริ้วตาม
      โอ้... เพลงรองเง็ง  เพลงนิยามแห่งรัก ... จึงโบกบิน
      ปัง  ปัง  ปั้ง  วิดบูมบ์  ถล่มไป
      จรวด  ปืน  นิวเคลียร์  ห่ากระสุนไซร์ มิสุดสิ้น
      สงคราม  อวิชชาบนโลก  บนแผ่นดิน
      ชาติ – ชีวิน  โอ.. เธอ รู้ไหม?  มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวสิ่งสมมุติ!
      มาเถิดผองพี่น้อง   เราโอบกอด ด้วย ใจ รัก
      โลก ประจักษ์ ชีวิต    ชีวี งามผ่องผุด
      แนบแน่นชีวาไร้เร่งรุด
      พร้อง บทเพลง เริง ระ บำ      แห่งยุคสมัยงดงามแล้ว!
      โอ... เพื่อนเอ๋ย                   จิตวิญญาณ เรา ยัง ปรารถนา
      คืน เดือนเพ็ญ ดวง ดารา       พริ้ง พราว พร่าง แพร้ว
      ลบ ทิ้ง เถิด ลบ เพลง รบ       ออกไป  โลก วาวแวว
      กล่อม กอด เพลง รัก            งด งาม แล้ว ตราบนิรันดร์

ด้วยรักอันงดงาม + พลังใจ
แสงดาว  ศรัทธามั่น
ปลายฤดูหนาว  21  กุมภาพันธ์ 2551
บ้าน – ร้าน สุดสะแนน (แสนสนุกสุดเสน่ห์) ..
วจีกวีของอ้าย “เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์”
      
*1  “น้าเปี๊ยก – บลูส์”  นักดนตรียุคส์ซิกซ์ตี้แห่งร้านสุดสะแนน
*2  “อรุณรุ่ง  สัตย์สวี... ฮวด สุดสะแนน” กวี  นักเขียน
*3  ภาษากวีของอ้าย “เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์” กวีซีไรต์
*4  ขอโทษจำนามปากกาเธอมิได้  เธอเป็นกวี นักเขียนแห่งดินแดนด้ามขวานด่านใต้, ทะเลอันดามัน

เพื่อเพื่อนพม่า

Up fighting together for "FRIEND OF BURMA" and give power heart hug for.......FRIEND SENDING  STRENGTH TO NAGIS VICTIMS"

พ ลั ง ใ จและโอบกอดแด่การ ลุ ก ขึ้ น สู้ของพี่น้องชนเผ่า และป ระ ชา ช น ชา วพ ม่า (มิใช่ชนชั้นปกครองรัฐบาลเผด็จการทหารฟัสซิสม์มิยันม่าร์) และพี่น้องที่ถูกพายุนากิส โหมซัดกระหน่ำทำให้ต้องตายนับแสนๆ คนและสูญหายอักนับหมื่นคน

******

20080531 1

20080531 2

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร มา น ซ์ : เ พ ล ง รั ก อั น ง ด งา ม

http://farm3.static.flickr.com/2043/2301645201_fdce0cc861.jpg
ภาพประกอบจาก http://www.flickr.com/photos/poakpong/2301645201/

 

..... เ พ ลง ROCK ผสานเพลง เ ร ก เ ก้
"บอบมาเล่ย์" and WE CAN PLAY พริ้งผ่องใส
ทั้ง ไทย - สากล - ลูกทุ่ง ...COUNTRY SIDE
ทั้ง เพลง ฉ่ อ ย ชื่นฉ่ำไล้ เพลง ร อ ง เ ง็ ง

เพลง ลำ เพ ลิ น เพลง จ๊ อย ซ อ
เพลง ป ว่า เ ก อ ญ อ พลิ้วบรรเลง
เพลง รั ก โ ล ก เฉิดเชวง
คือ บทเพลง แห่ ง รั ก อั น งด งา ม !!!

For Humanity friend on Earth ... We Love Y ou !!!!

คิมหันตฤดู, 22 เมษายน 2551
"สุดสะแนน", ล้านนาอิสระ , เจียงใหม่

รำลึก...คารวาลัยแด่... ปุ๋ ย ... นั น ท โ ช ติ ชั ย รั ต น์ และ ลูก ลำ น้ำ

20080515 pui

* @ " ปุ๋ ย ... นั น ท โ ช ติ  ชั ย รั ต น์ "
เพื่อนแจ่มชัด สู้เพื่อโลก - ประชาชนได้สุขสันต์
พริ้มบทเพลงกล่อมเห่เป็นนิรันดร์
พลิ้วเพลงฝันกล่อมโลก กล่อมชีวี

- - - ชั่วชีวาแห่งเธอ
แกร่งกล้างามเสมอนั้นเหลือที่
คุณค่า คงมั่น หยัดยืน ณ ปฐพี
ร่วม " ลุ ก ขึ้ น สู้ " เพื่อพี่น้องผู้ถูกกดขี่ ... ประชาชน

... เ ธ อ มี จิ ตวิ ญ ญา ณ สะอาดสดใส
งา ม ด ว ง ใ จ เ จิ ด จ้าแจ่มเหลือล้น
แห่งเพื่อนพี่น้อง " ส มั ช ชา ค น จ น "
เพื่อ ผู้ทุกข์ทน ทุกข์ยาก ได้กำ ชั ย !!!

... พริ้ มตาหลับลงเถิด เพื่อนแก้วเอ๋ย
สายลมโชยพัดรำเพย อวยพรให้
ผีเสื้อ แมลงปอ แล ดอกไม้
โ ล ก เ อ กภ พ จั ก ร วาล ฉ่ำไล้ โอบกอด เ ธ อ

** จิ ต วิ ญญา ณ- เ ธ อ - ฉัน - นั้นคงอยู่
นามนักสู้คงมั่นแกร่งเสมอ
แม้ พรากจากหัวใจ ยังเจอะเจอ
พบกันเน้อ ชาติใหม่ ... I L O V E Y O U ! ! !

คารวะอาลัยแด่ .."ปุ๋ ย + ลูก ลำ น้ำ"

* อ้าย "แ ส ง ดา ว  ศ รั ท ธา มั่ น"
** อ้าย "ไ พ ฑู ร ย์  พ ร ห ม วิ จิ ต ร"

คิมหันตฤดู , "สุดสะแนน" ,
2 พ.ค. 51 , ล้านนาอิสระ , เจียงใหม่

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร มา น ซ์ : "ท่ า น ค า ลิ ล ยิ บ ร า น " : WE LOVE YOU !!!

"ท่าน ค า ลิ ล ยิ บ ร า น "
คือหนึ่งในมหาปราชญ์กวีแห่งโลกหล้า
ปลุกปลอบเพื่อนมนุษยชาติให้งดงามจิตวิญญาณ์
หลอมคุณค่าชีวีโลกให้ ฉ่ำ บา น !

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : เ ธ อ คื อ ค ว า ม ห วั ง รั ง ร อ ง ข อ ง แ ผ่ น ดิ น

*** "มองดูความจริงซีพี่ น้องผองเพื่อน"
มองดูแล้วย้ำเตือนคนหนุ่มสาว
โลกร้อนแล้งเลวร้ายเนิ่นนานยาว
ทั้งเหน็บหนาวปวดร้าวทุกคราวครั้ง

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม า น ซ์ : ก็ แ ม่ ก็ อยู่ ข อ ง แ ม่ อ ยู่ ดี ดี

@ - - - ป รา ก ฏ กา ร ณ์ธรรมชาติดูเหี้ยมโหด
เกรี้ยวกราดโกรธทำลายไปทั่ว
ดิน ฟ้า อากาศ ดูน่าสะพรึงกลัว
แตกตัว เติบใหญ่ ไปทุกที่

ลูกเอ๋ย... แม่ก็รู้ ลูกเจ็บปวด
ร้าวรวด ทุกข์ทรมาน เหลือที่
ก็ แ ม่ ก็ อยู่ ของ แ ม่ อยู่ ดี ดี
แล้ว ลู ก อัปรีย์ ไยมาย่ำยี
กดขี่ข่มเหง แ ม่ ทำ ไม ?


แ ม่ เองก็เจ็บปวดรวดร้าวนัก
เหน็บหนาว รุ่มร้อนประจักษ์ เจ็บป่วยไข้
ไฉนเล่ามาเฆี่ยนโบยตี มาสุมไฟ
รุกไล่ ทำลาย ล้างผลาญ

เจ้า ลู ก ริ ยำ เอ๋ย ...
ไย เ ธ อ ไม่รู้ ?
อวิชชาพรั่งพรูกรูกลบหมดสิ้น
โลภ โกรธ หลง เมามัว เข่นฆ่า
แ ผ่ น ดิ นพังภินท์ไปหมดทั่วเอกภพ จักรวาล

ลูกหลานเอ๋ย ... แ ม่ก็ปวดเจ็บ ...
หนาวเหน็บเมื่อม า ร ลู ก มาล้างผลาญ
หยุดเถิดยังมิสาย... หยุดก่อการ
หยุดร่านเผาผลาญ แ ม่ ป ฐ พี

ปรากฏการณ์ โลกร้อนแล้งเลวร้าย
ใดเล่าทำลายในทุกที่ ?
ก็ แ ม่ รั ก - โ อ บ ก อ ด เ จ้าอยู่ ดี ดี
แล้วลูกอกตัญญูมากดขี่ข่มเหงแม่ทำไม?

ลูกหลานเอ๋ย..."ที่เห็น เห็น และเป็นอยู่"
เจ้าย่อมรู้อย่าได้ฉงนสงสัย
เ ร็ ว ! เร่งเร็วเข้าเถิด ... เร่ง สุม ไ ฟ เข้า ไ ว้ !
โ อ ! โ ล กจึงลุกลามไหม้ โ ช น โ ชติ ฉา น งามงดใสสดแล้ว !!!

ปลายฤดูหนาว - ต้นฤดูร้อน, 2550 -2551,
ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่.

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม า น ซ์ : บ ท เ พ ล ง แ ห่ ง ชี วิ ต

( ๑ )     เ พ ล ง อ รุ ณ

อ รุ ณ รุ่ ง  อั น รั ง ร อ ง
แสงทองส่องงามผ่องหล้า
เกื้อชีพ เกื้อชีวา
คุณค่าหนอ  งดงามนัก

โอ... เ พ ลง รุ่ ง

อ รุ ณ ฉ า ย
พริ้มพราย  พร้อมพรัก
โ ล ก นี้ มี ค ว า ม รั ก
งามประจักษ์มอบแด่เพื่อนมนุษยชน

ดอกไม้ ผี เสื้อ

แมลงปอ   ระเริงร่า
วิหค   นกกา  ทุกแห่งหน
รำร้องบทเพลงฉ่ำกมล
ล่วงหลุดพ้นจิตอัตตา สว่างชีวัน

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao