Somyot-Redpower's picture
"ห้ามฉันพูด ฉันก็จะพิมพ์ ห้ามฉันพิมพ์ ฉันก็จะเขียน ห้ามฉันเขียน ฉันก็จะยังคิด หากห้ามฉันคิด ก็ต้องห้ามลมหายใจฉัน

<p>บล็อกนี้เป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมงานเขียนของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักโทษการเมือง&nbsp;วัย 51 ปี นักเคลื่อนไหวแรงงานและประชาธิปไตย บรรณาธิการ นิตยสาร สยามปริทัศน์,Voice of Taksin และRed Power วันที่&nbsp;<span>30 เมษายน 2554</span><span>&nbsp;สมยศ ถูกจับกุม</span>และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา มาตรา112 นับแต่วันที่ถูกจับกุม เขาไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว</p>

บล็อกของ Somyot-Redpower

จดหมายจากภรรยาถึง สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สุกัญญา พฤกษาเกษมสุขเขียนจดหมายถึงสามีผู้ต้องขังข้อหากระทำความผิดตามกฏหมายอาญา มาตรา112 /เป็นเวลา 80สัปดาห์แล้วที่สมยศไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว

สัปดาห์ที่ 78 จากการจองจำที่แสนนานนับจากวันที่ 30 เมษายน 2554

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: เมื่อกาลิเลโอเจอข้อหา ไม่จงรักภักดี

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: เสียงของคนงานบังคลาเทศที่เงียบหายไป

 โดย  ..  จิม  ยาร์ด  เล (Jim  Yard  Ley)
ถอดความโดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข

 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: ปรากฎการณ์ตาสว่างแห่งชาติ จาก6ตุลา19ถึง19กันยา49

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: แพะรับบาปกับความรุนแรงในสังคมไทย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Somyot-Redpower