เมื่อดัชนีคอร์รัปชั่นรัฐบาลปราบโกงหล่นฮวบ กับข้อเสนอของผาสุก ปชต.แก้คอร์รัปชั่น

31 January, 2017 - 17:00 -- tewarit
รายการ 'มีเรื่อง มาเล่า' ตอนนี้ นำเสนอ เมื่อดัชนีคอร์รัปชั่นรัฐบาลปราบโกงหล่นฮวบ กับข้อเสนอของ ที่ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ผู้ศึกษาเรื่องคอรัปชั่นมากว่า 20 ปี มานำเสนอบางช่วงบางตอน ซึ่งศ.ดร.ผาสุได้พูดถึงประเด็นการแก้ปัญหาคอรัปชั่นกับระชาธิปไตยไว้อย่างน่าสนใจ 
 
สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เปิดรายงานดัชนีคอร์รัปชัน 2016 ไทยได้คะแนนเพียง 35 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับ 101 ทำให้ร่วง 25 อันดับจากปีก่อน ส่งผลสะเทือนต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี้ที่โปรโมทตัวเองว่าเป็นรัฐบาลปราบโกง
 
ซึ่งสาเหตุนั้นรายงานนี้ระบุถึงถึงช่วงก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. ปีที่แล้วด้วยว่า การถกเถียงอย่างเสรีในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปไม่ได้ การณรงค์เพื่อต่อต้านนั้นถูกห้าม และมีคนหลายสิบถูกจับกุม รัฐบาลทหารก็ห้ามไม่ให้มีการสังเกตการณ์ลงประชามติ สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการขาดแคลนอิสระ การตรวจสอบ และการดีเบตถกเถียงอย่างจริงจัง
 
สำหรับข้อเสนอของ ศ.ดร.ผาสุก นั้น ชี้ให้เห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย นิติธรรม และเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (รับฟังความเห็นของ ผาสุก เพิ่มเติมที่ จะต่อสู้คอร์รัปชั่นอย่างไรดี : ผาสุก พงษ์ไพจิตร  https://www.youtube.com/watch?v=Y31CEd4MPdw)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 
ปมประชามติไม่โปร่งใสฉุดไทยร่วงอันดับที่ 101 ดัชนีคอร์รัปชันโลก 2016 http://prachatai.org/journal/2017/01/69780