กฏหมาย รัฐประหาร ศาลทหาร

แนวทางการจำกัดอำนาจศาลทหารไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนในระบบกฎหมาย

แนวทางการจำกัดอำนาจศาลทหารไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนในระบบกฎหมาย

 

ศุภณัฐ บุญสด

 

แนวคิดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีพลเรือนของศาลทหาร

ห้านาทีของการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร

ห้านาทีของการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร

ศุภณัฐ บุญสด

นาทีที่หนึ่ง : เจตนารมณ์ของการรัฐประหาร

Subscribe to กฏหมาย รัฐประหาร ศาลทหาร