ก.พ.

26 ก.พ. 53 พรุ่งนี้ ของ ทักษิณ ชินวัตร และ ความยุติธรรม

25 February, 2010 - 08:49 -- thanorm
 

26 .. 53

พรุ่งนี้

พรุ่งนี้

พรุ่งนี้

พรุ่งนี้

พรุ่งนี้ ของ ทักษิณ ชินวัตร

คน

คน

คน

คน

คนทั้งประเทศต่างเฝ้ารอดู

ชะตากรรม

ชะตากรรม

ชะตากรรม

ชะตากรรม

ชะตากรรม ของ ทักษิณ ชินวัตร

ภายใต้อำนาจศาลสถิตยุติธรรมของสังคมไทย

ว่าเขาจะถูกศาลพิพากษาตัดสินอย่างไร

ถูกยึดเอาทรัพย์ทั้งหมด ถูกยึดเอามากเหลือไว้แต่น้อย ถูกยึดเอาไปเพียงบางส่วน

หรือไม่ถูกยึดเลยแม้แต่สลึงเดียว...

คน คน คน คน คนทั้งประเทศต่างเฝ้ารอดู

Subscribe to ก.พ.