การชุมนุม มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการชุมนุม

การเมืองของกฎหมาย 67: เพื่อนๆ พร้อมที่จะชุมนุมกันแล้วรึยัง

การชุมนุมโดยสงบเป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคคลทั้งหลายสามารถแสดงออกร่วมกันและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ให้ปัจเจกสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองร่วมกับผู้อื่น   โดยการเลือกสถานที่การชุมนุมอยู่ภายใต้หลักมองเห็นและได้ยิน (sight and sound) ทั้งนี้ผู้ชุมนุมต้องอยู่ในที่ที่มองเห็นและสาธารณชนต้องได้ยิน เพ

Subscribe to การชุมนุม มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการชุมนุม