การระงับข้อพิพาท การจัดการความขัดแย้ง ความเสี่ยง ดิจิทัล

กฎหมายกับเทคโนโลยี 14: การระงับข้อพิพาททางเลือกกับความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

การวิเคราะห์ปรับปรุงเกระบวนการระงับข้อพิพาทของบรรดาผู้บริโภคในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ยืนยันว่าระบบสามารถใช้เพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution - ADR) ที่ได้รับการรับรองจากสาธารณะให้เป็นมากกว่ากลไกการระงับข้อพิพาทใน

Subscribe to การระงับข้อพิพาท การจัดการความขัดแย้ง ความเสี่ยง ดิจิทัล