การเต้น ชาติพันธุ์นิพนธุ์ การเคลื่อนไหวร่างกาย Pina Bausch

การเคลื่อนไหวร่างกายในฐานะชาติพันธุ์นิพนธ์

ในช่วงสองสามเดือนแรกของการมาเรียนที่เบอร์ลิน (กันยายน - พฤศจิกายน ที่ผ่านมา) ที่ผ่านมา ห้องเรียนของผมส่วนมากจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาและศิลปะ (จริงๆแล

Subscribe to การเต้น ชาติพันธุ์นิพนธุ์ การเคลื่อนไหวร่างกาย Pina Bausch