การใช้ประโยชน์ ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน

กฎหมายกับเทคโนโลยี 5: อยากเอาข้อมูลคนอื่นไปใช้ต้องทำยังไง

เศรษฐกิจและการเมืองยุคดิจิทัล ใช้ข้อมูลของประชาชนและผู้บริโภคเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจตลาดการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีเจ้าของข้อมูลทั้งหลายได้รับประกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ เว้นแต่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กฎหมายยอมรับ หรือได้รับความยินยอมจากเจ

Subscribe to การใช้ประโยชน์ ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน