ข้อมูล สินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจแบ่งปัน แพลตฟอร์ม นวัตกรรม

กฎหมายกับเทคโนโลยี 20: รัฐจะส่งเสริมการสร้างความมั่งคั่งจากข้อมูลอย่างไร

ประเด็นพื้นฐานที่รัฐต้องคิด คือ จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสะสมความมั่งคั่งได้อย่างไร แล้วจึงจะไปสู่แนวทางในการแบ่งปันความมั่งคั่งให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูลขึ้นมาในแพลตฟอร์ม

Subscribe to ข้อมูล สินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจแบ่งปัน แพลตฟอร์ม นวัตกรรม