ข้อมูล เศรษฐกิจดิจิทัล แบ่งปัน ใช้ประโยชน์

กฎหมายกับเทคโนโลยี 22: โลกเสนอให้คุ้มครองแบ่งปันประโยชน์จากข้อมูลอย่างไร

บทความนี้จะทำการรวบรวมข้อเสนอทางกฎหมายในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ของนิติบุคคลเจ้าของแพลตฟอร์มที่มักเป็นบรรษัทข้ามชาติ กับรัฐและองค์การระหว่างประเทศ อันเป็นการเตรียมความพร้อมของกฎหมายในการรองรับปรากฏการณ์การใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มดิจิทัล ว่าสามารถบริหารจัดการให

Subscribe to ข้อมูล เศรษฐกิจดิจิทัล แบ่งปัน ใช้ประโยชน์