ข้อมูล ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน เศรษฐกิจดิจิทัล

กฎหมายกับเทคโนโลยี 23: กฎหมายไทยแบ่งปันประโยชน์จากการใช้ข้อมูลรึยัง

การวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ของนิติบุคคลเจ้าของแพลตฟอร์มที่มักเป็นบรรษัทข้ามชาติกับรัฐ จะกระทำใน 3 ประเด็นหลัก คือ ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ใครมีสิทธิใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากน้อยอย่างไร หรือแบ่งปันกันอย่างไร อันเป็นการเตรียมความพร้อมของกฎหมายในการรองรับปรากฏการณ์การใช้ข้อมูล

Subscribe to ข้อมูล ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน เศรษฐกิจดิจิทัล