คณะก้าวหน้าแรงงาน รายการแรงงานก้าวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี รัฐสวัสดิการ เงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า UBI โรคระบาด COVID-19

Subscribe to คณะก้าวหน้าแรงงาน รายการแรงงานก้าวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี รัฐสวัสดิการ เงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า UBI โรคระบาด COVID-19