คนทำงาน ดิจิทัล แพลตฟอร์ต เศรษฐกิจ

การเมืองของกฎหมาย 83: วิถีชีวิตคนทำงานในแพลตฟอร์มดิจิทัล

เนื่องจากการทำงานของคนในแพลตฟอร์มดิจิทัลในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้ปริมาณคนที่เข้ามาทำงานมีไม่มากนัก และเป็นช่วงทำการตลาดของเหล่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการดึงคนเข้ามาร่วมงานกับแพลตฟอร์มตนยังผลให้สิทธิประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมทำงานกับแพลตฟ

Subscribe to คนทำงาน ดิจิทัล แพลตฟอร์ต เศรษฐกิจ