ครอบครัวไทขาว มายโจว เมืองมุน เวียดนาม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

บันทึกภาคสนามในเวียดนามหน้า 2/2559: มื้อแรกในรอบ 2 ปีกับครอบครัวไทขาวที่มายโจว (เมืองมุน)

ภาพข้างล่างนี้เป็นการทานอาหารมื้อแรกของฉันในรอบ 2 ปี ที่พร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนในครอบครัวไทขาว อำเภอมายโจว (เมืองมุน) จังหวัดฮว่าบิ่ง ที่ฉันเคยไปอาศัยอยู่หลายเดือน ในทุกปี ตั้งแต่ทำปริญญาเอก ในปี 2008  (จริงๆ ทำปริญญาเอกและมาที่มายโจวแล้วแต่ปี 2007 เพียงแต่อยู่บ้านอื่น) ยกเว้นปี 2015 จนถึงปัจจุบ

Subscribe to ครอบครัวไทขาว มายโจว เมืองมุน เวียดนาม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ