ความปกติ

แนะ คสช.-รบ. คืนความปกติมากที่สุด ลดมาตรการใช้อำนาจผิดปกติให้เหลือต่ำสุด

20 November, 2014 - 22:10 -- kasian

ข้อแนะนำถึงคสช.และรัฐบาล. คืนความปกติให้สังคมเศรษฐกิจไทยมากที่สุด ลดมาตรการใช้อำนาจผิดปกติให้เหลือต่ำสุด ความแตกต่างขัดแย้งทางความคิดเห็นและผลประโยชน์ในสังคมพหุนิยมที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องปกติ

Subscribe to ความปกติ