ความยุติธรรม ระยะเปลี่ยนผ่าน นิติรัฐ นิติธรรม เยียวยา ล้างแค้น

การเมืองของกฎหมาย 80: สังคมไทยต้องเปลี่ยนรัฐไทยให้อำนวยความยุติธรรม

สังคมไทยเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง แตกแยก และปะทะกันอย่างรุนแรงทั้งในด้านความคิด และกำลังประหัตประหารกัน ระหว่างการปะทะกันนั้นระบบรัฐ ระบบยุติธรรม ระบบคุณค่าเกียรติยศ และวัฒนธรรมถูกท้าทายอย่างหนัก จนสูญเสียอำนาจในการบริหารจัดการรัฐ   ในวันนี้ความตึงเครียดจากการเผชิญหน้าอาจเบาบางลง พร้อมกันชีวิตผ

Subscribe to ความยุติธรรม ระยะเปลี่ยนผ่าน นิติรัฐ นิติธรรม เยียวยา ล้างแค้น