ความหวัง ความฝัน อนาคต นักปกป้องสิทะิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 97: ความหวัง ความฝัน ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อถามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่าอยากเห็นสังคมไทยเป็นเช่นไรในประเด็นการมีส่วนร่วมต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือมีความคาดหวังให้รัฐไทยปรับปรุงอะไรเพื่อส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเสี่ยง   นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทยได้ฉายภาพความฝัน ออกมาดังต่อไปนี้

Subscribe to ความหวัง ความฝัน อนาคต นักปกป้องสิทะิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน