ความแตกต่างหลากหลาย

“คนชั่วที่แอบอ้างเป็นคนไทย”: ปัญหาการเชื่อมโยงการเมืองกับศีลธรรม

7 April, 2013 - 21:03 -- kasian

...ข้อเรียกร้องที่ชอบด้วยเหตุผลให้มี “การเมืองที่กำกับด้วยศีลธรรม” บ่อยครั้งเมื่อเอาไปวางในโลกปฏิบัติที่เป็นจริงของสังคมการเมืองไทย รังแต่จะนำไปสู่ “ผู้อวดอ้างสวมสิทธิอำนาจวินิจฉัยตัดสินศีลธรรมทางการเมืองเอาเองโดยพลการและปราศจากการตรวจสอบควบคุม”

Subscribe to ความแตกต่างหลากหลาย