คอร์รัปชั่นผิดกฎหมาย

กลไกทีสังคมใช้ส่งอิทธิพลกดดันรัฐ: คำอธิบายเพิ่มเติม

24 July, 2013 - 15:34 -- kasian
ผมทำกราฟฟิคขึ้นไว้เพื่อประมวลสรุปความเข้าใจของตัวเองและใช้ประกอบการสอนนักศึกษา แต่สังเกตว่ามีเพื่อนชาว Facebook สนใจพอควร จึงคิดว่าควรเขียนคำอธิบายประกอบถึงที่มาที่ไปและเนื้อหาของมันโดยสังเขป
Subscribe to คอร์รัปชั่นผิดกฎหมาย