ค่ายเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน

ใต้ฟ้าผืนนี้ ... ไม่ได้มีแค่เรา

      

         ใต้ฟ้าผืนนี้ ...

คงมี ผู้คน หลากหลาย

เรื่องราว แฝงเร้น มากมาย

เกิดแก่ เจ็บตาย ไขว่คว้า หากัน

 

             เกิดลืมตา หันหน้าหา มวลหมู่มิตร

Subscribe to ค่ายเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน