ตลาด เงิน บล็อคเชน digital currency bitcoin บิทคอยน์

กฎหมายกับเทคโนโลยี 11: สื่อกลางแลกเปลี่ยนในตลาดดิจิทัล

โลกเสมือนจริงเป็นสื่อใหม่ในโลกยุคดิจิทัลที่แสดงด้วยภาพและเสียงสามมิติซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นสังคม (Community) ภายในโลกเสมือนจริงที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ แต่มิใช่เพียงการเข้าไปรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเพียงเท่านั้น นอก

Subscribe to ตลาด เงิน บล็อคเชน digital currency bitcoin บิทคอยน์