ทรัพย์สิน ดิจิทัล ข้อมูล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายกับเทคโนโลยี 21: โลกมองว่า ข้อมูล เป็นของใคร แบ่งอย่างไร

บทความนี้จะทำการทบทวนข้อกฎหมายทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ของนิติบุคคลเจ้าของแพลตฟอร์มที่มักเป็นบรรษัทข้ามชาติ เรื่อยมาจนถึงสำรวจความพร้อมของกฎหมายในการรองรับปรากฏการณ์การใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มดิจิทัล ว่าสามารถบริหารจัดการให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว

Subscribe to ทรัพย์สิน ดิจิทัล ข้อมูล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา