นักป้องสิทธิมนุษยชน บทเรียน รัฐไทย สังคมไทย ความรู้ ประสบการณ์

การเมืองของกฎหมาย 96: บทเรียนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในรัฐไทย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้คร่ำหวอดอยู่ในสนามมายาวนานได้วิเคราะห์สถานการณ์การคุกคามผ่านประสบการณ์ของตนและเครือข่ายแล้วแสดงทัศนะออกมาในหลากหลายมุมมอง ดังนี้

Subscribe to นักป้องสิทธิมนุษยชน บทเรียน รัฐไทย สังคมไทย ความรู้ ประสบการณ์