ปรับทัศนคติ

การกักขังและปรับทัศนคติข้าพเจ้าโดยเผด็จการทหาร คสช.รอบสอง

3 November, 2015 - 09:49 -- pravit

การปรับทัศนคติ: คําสวยหรูที่ใช้โดยเผด็จการทหาร คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ในการจัดการกับผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดที่แสดงความเห็นไม่ยอมรับรัฐประหาร หรือตั้งคําถามถึงความชอบธรรม หรือความไร้ความชอบธรรมของการก่อรัฐประหารยึดอํานาจฉีกรัฐธรรมนูญ

Subscribe to ปรับทัศนคติ