ฟ้องตบปาก สิทธิมนุษยชน ขบวนการ เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

การเมืองของกฎหมาย 66: “ฟ้องตบปาก” กดปราบขบวนการประชาชน

ขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ในบริบทโครงสร้างทางอำนาจในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน การรวมศูนย์อำนาจหรือการครอบงำทางวัฒนธรรมโดยใช้วัฒนธรรมเดียว สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอำนาจ สร้างตำแหน่งแห่งที่ให้ชุมชนให้เกิดความเป็นธรรมและเคารพในความหลากหลาย โดยท้องถิ่นมีเสรีภาพในการกำหนดกติกา

Subscribe to ฟ้องตบปาก สิทธิมนุษยชน ขบวนการ เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่ม