ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ตลาดออนไลน์ ตัวตน ดิจิทัล

กฎหมายกับเทคโนโลยี 13: ตัวตน ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคจึงเป็นผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะทำธุรกรรมออนไลน์กับผู้ขายต่อไป ทำให้ประเทศต่าง ๆ  รวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจและมุ่งให้เกิดการคุ้มครองอย่างจริงจังต่อปัญหาการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโ

Subscribe to ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ตลาดออนไลน์ ตัวตน ดิจิทัล