ยุทธศาสตร์ไทย ข้อมูล เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายกับเทคโนโลยี 24: ยุทธศาสตร์ไทยในตลาดข้อมูลดิจิทัลโลก

หากต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของกิจกรรมข้ามพรมแดนตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลักเขตอำนาจศาลเหนือดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องกำกับกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของกฎหมายรัฐอื่นซึ่งมีบรรทัดฐานในหลายประเด็น

Subscribe to ยุทธศาสตร์ไทย ข้อมูล เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดอิเล็กทรอนิกส์