วรศักดิ์ ประยูรศุข

For a Memory of a Man called Jit: รำลึกถึงจิตร

(โปรดส่งต่อ ล้อมกรอบ ปชส เผยแพร่ในทุกรูปแบบด้วย ครับ)

ในฐานะประธานมูลนิธิ จิตร ภูมิศักดิ์ 
ขอส่งบทความมาเพื่อทราบ 
และขอแจ้งว่า เรากำลังสร้างอนุสาวรีย์จิตร ที่บ้านหนองกุง สกลนคร
ยังขาดเงินเกือบ ๑ ล้าน ๕

Subscribe to วรศักดิ์ ประยูรศุข