Skip to main content
แสงดาว ศรัทธามั่น
-------------------------------------------------------------------------- @ " แม้ถูกกดก็จักขืนขึ้นยืนหยัด แม้อ่อนหัดก็จักสู้ดูสักหน ถึงจะแพ้ก็ยังดีกว่าที่ทน อยู่อย่างคนชาเย็นเช่นคนตาย " " เ ดี ย ว นี้ น้อย ก็ยังรู้สึกว่า เป็นคนตาย เป็นคนตายที่ตายทั้งเป็น แต่ ถ้าเรา "ตายก่อนตาย" ได้นั่นแหละดีที่สุด ... รักษาสุขภาพนะค่ะอ้าย ธรรมคุ้มครอง บุญรักษาค่ะ "