ศุ บุญเลี้ยง

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ... ป ร ะ ช า ม ห า ส วั ส ดิ์

--------------------------------------------------------------------------

@ " แม้ถูกกดก็จักขืนขึ้นยืนหยัด
แม้อ่อนหัดก็จักสู้ดูสักหน
ถึงจะแพ้ก็ยังดีกว่าที่ทน
อยู่อย่างคนชาเย็นเช่นคนตาย "

" เ ดี ย ว นี้ น้อย ก็ยังรู้สึกว่า เป็นคนตาย เป็นคนตายที่ตายทั้งเป็น แต่ ถ้าเรา "ตายก่อนตาย" ได้นั่นแหละดีที่สุด ... รักษาสุขภาพนะค่ะอ้าย ธรรมคุ้มครอง บุญรักษาค่ะ "

Subscribe to ศุ บุญเลี้ยง