สอดส่อง สิทธิมนุษยชน เยาวชนปลดแอก ความมั่นคง

การเมืองของกฎหมาย 91: การสอดส่องขบวนการเยาวชนปลดแอกโดยรัฐไทย

ต้นปี 2563 หลังจากการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ บรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ถูกกดไว้มาตั้งแต่หลังการรัฐประหาร 2557 ก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง เกิดการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลกระจายไปทั่วทุกจังหวัดในรัฐไทย จุดสำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏขึ้นมาก่อนในหน้าประว

Subscribe to สอดส่อง สิทธิมนุษยชน เยาวชนปลดแอก ความมั่นคง