สิ่งแวดล้อม มลพิษ พยาน สิทธิมนุษยชน หลักฐาน นิคมอุตสาหกรรม

การเมืองของกฎหมาย 70: ยุทธวิธีเรียกร้องสิทธิในคดีมลพิษ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมมักสร้างผลกระทบในระยะยาว ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บ เสียหาย ทันทีทันใด   ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการพิสูจน์ว่าความเจ็บป่วย เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจริง   สิ่งที่เราต้องทำคือการเก็บหลักฐานอย่างต่อเนื่องและชัดเจนเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐาน   ซึ่งการเก็บพยานหลักฐานเพื

Subscribe to สิ่งแวดล้อม มลพิษ พยาน สิทธิมนุษยชน หลักฐาน นิคมอุตสาหกรรม