สื่อ ข้อมูล ความรู้ การไหลเวียน ดิจิทัล ช่องทาง แพลตฟอร์ม

กฎหมายกับเทคโนโลยี 12: ช่องทางกระจายข้อมูลและความรู้ในโลกดิจิทัล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่ผู้คนจำนวนมากขาดความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิตโดยตรง รัฐในฐานะผู้คุ้มครองสิทธิประชาชนและยังต้องทำหน้าที่กระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย จึงมีภาระหนักในการสถาปนาความ “เชื่อมั่น” ให้เกิดขึ้นในใจประชาชนที่ลังเลต่อการเข้าร่วมสังฆกรรมใน

Subscribe to สื่อ ข้อมูล ความรู้ การไหลเวียน ดิจิทัล ช่องทาง แพลตฟอร์ม