Skip to main content
คำว่ารักแท้ ถ้าเราอยากได้มา เราต้องเป็นผู้ให้ก่อน แต่ทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมา ให้ไปขนหมดหัวใจ แต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลย....