หมอ พยาบาล กู้ภัย สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ชุมนุม

การเมืองของกฎหมาย 69: สื่อมวลชนผู้สังเกตการณ์ หมอพยาบาล และผู้ประสบภัยในการชุมนุม

การจัดชุมนุมสาธารณะย่อมเป็นที่สนใจของสังคมตามความประสงค์ของผู้จัด จึงมีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวทั้งที่เป็นสื่อมวลชนอาชีพที่มีสังกัดประจำหรือสื่อพลเมืองที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานข่าวตามภูมิทัศน์เทคโนโลยีสื่อสารที่ปรับตัวไป 

Subscribe to หมอ พยาบาล กู้ภัย สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ชุมนุม