อดอยาก หิวโหย อาหาร สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 74: ก่อนจะเป็นครัวโลก คนไทยอิ่มท้องรึยัง

มาตรการทั่วไปที่ใช้ในการประกันความอิ่มท้องของประชากรในประเทศตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่รัฐบาลไทยประกาศสมาทานยึดถือนั้น ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิด้านอาหาร นั้นหมายถึงรัฐไทยต้องมีมาตรการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิประกอบด้วย กรอบทางกฎหมาย   กรอบทางนโยบาย   และก

Subscribe to อดอยาก หิวโหย อาหาร สิทธิมนุษยชน