ออกุสโต ปิโนเช่ต์

ตุลาการชิลีขออภัยเหยื่อเผด็จการ

8 September, 2013 - 18:55 -- kasian

สมาคมผู้พิพากษาแห่งชาติได้ขออภัยที่ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองพลเมืองชิลีในโอกาสระลึก ๔๐ ปีนับแต่รัฐประหารที่นำปิโนเช่ต์ขึ้นสู่อำนาจ

Subscribe to ออกุสโต ปิโนเช่ต์